Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Koordinátor BOZP - Ing. arch. Klára Skalová

Ceník

Cena a rozsah prací:

  • cena plánu BOZP bude stavovena individuálně podle rozsahu a složitosti stavby
  • rozsah prací při činnosti koordinátora ve fázi realizace stavby bude stanoven individuálně s ohledem na rozsah a složitost stavby

 

Činnost koordinátora BOZP ve fázi projektové přípravy stavby:

  • prostudování dostupných podkladů
  • konzultace s projektantem stavby a zadavatelem stavby
  • plán BOZP pro práci na staveništi zpracovaný ve fázi projektové přípravy stavby
  • příprava dokumentů souvisejících s realizací stavby (na žádost zadavatele) - např. příprava dokumentu pro ohlášení zahájení prací OIP

Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby:

  • prostudování dostupných podkladů - např. dokumentace stavby, vyjádření správců sítí, vyjádření dotčených orgánů státní správy, plánu BOZP zpracovaného ve fázi realizace stavby (pokud je)
  • konzultace se zadavatelem a zhotovitelem (zhotoviteli) stavby
  • plán BOZP (pokud není zpracovaný ve fázi projektové přípravy)
  • aktualizace plánu
  • kontrolní činnost na staveništi
  • konzultační a poradenská činnost v průběhu stavby
TOPlist