DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Koordinátor BOZP - Ing. arch. Klára Skalová

Ceník

Cena a rozsah prací:

 • cena plánu BOZP bude stavovena individuálně podle rozsahu a složitosti stavby
 • rozsah prací při činnosti koordinátora ve fázi realizace stavby bude stanoven individuálně s ohledem na rozsah a složitost stavby

 

Činnost koordinátora BOZP ve fázi projektové přípravy stavby:

 • prostudování dostupných podkladů
 • konzultace s projektantem stavby a zadavatelem stavby
 • plán BOZP pro práci na staveništi zpracovaný ve fázi projektové přípravy stavby
 • příprava dokumentů souvisejících s realizací stavby (na žádost zadavatele) - např. příprava dokumentu pro ohlášení zahájení prací OIP

Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby:

 • prostudování dostupných podkladů - např. dokumentace stavby, vyjádření správců sítí, vyjádření dotčených orgánů státní správy, plánu BOZP zpracovaného ve fázi realizace stavby (pokud je)
 • konzultace se zadavatelem a zhotovitelem (zhotoviteli) stavby
 • plán BOZP (pokud není zpracovaný ve fázi projektové přípravy)
 • aktualizace plánu
 • kontrolní činnost na staveništi
 • konzultační a poradenská činnost v průběhu stavby