DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Koordinátor BOZP - Ing. arch. Klára Skalová

Koordinátor BOZP - realizace stavby

 

 

Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby:

  • prostudování dostupných podkladů - např. dokumentace stavby, vyjádření správců sítí, vyjádření dotčených orgánů státní správy, plánu BOZP zpracovaného ve fázi realizace stavby (pokud je)
  • konzultace se zadavatelem a zhotovitelem (zhotoviteli) stavby
  • plán BOZP (pokud není zpracovaný ve fázi projektové přípravy)
  • aktualizace plánu
  • kontrolní činnost na staveništi
  • konzultační a poradenská činnost v průběhu stavby